“The aim of the method is a person that is organised to move with a minimum effort and a maximum efficiëncy, not through muscular strength, but through increased consciousness of how movement works”

~Moshe Feldenkrais

De Feldenkrais methode ® werd ontwikkeld door Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984).
Hij studeerde in Parijs en promoveerde in de toegepaste fysica. Het was in de jaren dertig van de vorige eeuw dat hij zijn methode ontwikkelde. Een knieblessure met onzekere vooruitzichten met betrekking tot de resultaten bij chirurgie maakte dat Feldenkrais begon met een leven lang verkennen en ontwikkelen van de relatie tussen beweging en bewustzijn.
In de jaren vijftig keerde hij terug naar Tel Aviv, Israel waar hij woonde en werkte tot zijn dood.

Tijdens de ontwikkeling van zijn methode bestudeerde Feldenkrais onder andere judo, jiu jitsu, anatomie, fysiologie, bewegings wetenschappen, evolutieleer, psychologie en verdiepte hij zich in oosterse gevechtskunsten.

Feldenkrais schreef een aantal boeken over manieren van leren, het menselijk bewustzijn en somatische ervaringen. Hij gaf les in Israël en vele landen in Europa en Noord Amerika in de jaren zestig, zeventig en tachtig. In de vroege jaren zeventig leidde hij de eerste docenten op in Tel Aviv, gevolgd door twee groepen in de VS ( San Francisco, Californië en een groep in Amhurst , Massachusetts)

Gedurende de jaren dat Feldenkrais zijn methode ontwikkelde werkte hij met een zeer breed scala aan leerprocessen voor verschillende vakgebieden en klachten. Van kinderen met een cerebrale parese tot muzikanten (Yehudi Menuhin). Mensen die merkten dat hun bewustzijn en fysieke klachten zich verbeterden wanneer Feldenkrais zijn leerproces deelde.

Lees meer over zijn methode via de Links en de Feldenkrais methode in dit menu.