De hele dag door beweeg je zonder daar stil bij te staan. Je richt je op wat je doet en niet op het HOE ervan. De Methode Feldenkrais heeft HOE we bewegen tot onderwerp. Door met aandacht en heel langzaam te bewegen, kun je ontdekken hoe een beweging efficiënter en gemakkelijker gemaakt kan worden. Een beweging hoeft niet altijd hetzelfde te blijven, maar kan opnieuw ontdekt, veranderd en verbeterd worden. Je kunt dus leren zo te bewegen dat je in iedere situatie handelt volgens je behoeftes, je wensen of plannen.

 

De Methode Feldenkrais is een bijzondere methode waarbij je kunt spreken van een her-educatie vanuit beweging, die je strategieën aanreikt om je bewegende zelf beter te organiseren, om je bewust te worden van je goede en minder goede gewoonten, en die je kan helpen pijn en blessures te voorkomen.

Deze bewustwording levert veel op: een betere coördinatie en mobiliteit en een spanningsafname van spieren en gewrichten. Je conditie en de kwaliteit van je ademhaling verbeteren en je zelfbeeld wordt positief beïnvloed.